Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013 14:15

Κατάργηση του "τέλους" τηλεφωνικής κλήσης

Από τις 20 Ιουλίου 2013, το Ραδιοταξί Λαμίας καταργεί το "τέλος" τηλεφωνικής κλήσης.

Αυτό σημαίνει πως τα μέλη μας δεν θα εισπράττουν πλέον το "τέλος" της τηλεφωνικής κλήσης.

Ακολουθεί ένα σύντομο παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση του "τέλους" που καταργήθηκε:

<< Εαν μέχρι σήμερα καλούσατε ένα ραδιοταξί για μια ελάχιστη διαδρομή μέσα στη πόλη, εκτός από το κόστος της διαδρομής που είναι 3,40 ευρώ πληρώνατε επιπλέον και 1,90 ευρώ, που είναι η πρόσθετη αμοιβή της τηλεφωνικής κλήσης. Συνολικά πληρώνατε 5.30 ευρώ.

Στο εξής θα πληρώνεται μόνο το κόστος της διαδρομής δηλ. 3,40 ευρώ.