Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013 21:27

Ανακοίνωση σχετικά με την διαφημιστική καμπάνια εταιρείας ταξί

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Λαμίας, παρακολουθεί εδώ και μέρες με έκπληξη αλλά και αγανάκτηση συγχρόνως, διαφημιστική καμπάνια εταιρείας ταξί, η οποία "υπόσχεται" τη μεταφορά επιβατικού κοινού με το ακριβές αντίτιμο που αναγράφεται στο ταξίμετρο.


Καταρχήν ο σύλλογός, μας δηλώνει ευθαρσώς ότι καλωσορίζει τον ανταγωνισμό, χωρίς να φοβάται σε καμία περίπτωση, αρκεί αυτός να συντελείται με όρους νομιμότητας, ειλικρίνειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού-τόσο απέναντι στο επιβατικό κοινό, όσο και στους υπόλοιπους επαγγελματίες του κλάδου-όχι όμως με αθέμιτα μέσα. Στο σημείο αυτό και προς αποκατάσταση της αλήθειας ο σύλλογός μας θέλει να γνωστοποιήσει τα εξής:


1) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το κόμιστρο μεταφοράς επιβάτη καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργείου Οικονομικών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως το κόμιστρο της ελάχιστης διαδρομής έχει καθοριστεί στα 3 ευρώ και 39 λεπτά. Συνεπώς για μια ελάχιστη διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση, εισπράττεται το παραπάνω αντίτιμο έστω και εάν στο ταξίμετρο αναγράφεται μικρότερο ποσό. Είναι προφανές επίσης πως αν το κόστος της διαδρομής υπερβεί τα 3 ευρώ και 39 λεπτά θα εισπράττεται το αναγραφόμενο ποσό του ταξίμετρου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται εύκολα με την χορήγηση στον επιβάτη της νόμιμης απόδειξης, καθώς και από το τιμολόγιο το οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο του οχήματος.


2) Στην περίπτωση που επί παραδείγματι εισπράττεται από την συγκεκριμένη εταιρεία για την ελάχιστη διαδρομή ποσό μικρότερο από τα 3 ευρώ και 39 λεπτά τότε υποπίπτει στο αδίκημα του αθέμιτου ανταγωνισμού το οποίο διώκεται από το νόμο.


3) Υποβόσκει παράλληλα από την συγκεκριμένη διαφήμιση, δόλια συκοφαντική δυσφήμιση για τον σύλλογό μας, καθώς και για τους λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου, υπονοώντας ότι εισπράττουν κόμιστρο πέραν του νομίμου.


Ο Σύλλογος Ραδιοταξί Λαμίας με την πολύχρονη παρουσία του στο χώρο της μεταφοράς επιβατών και πειθαρχώντας στις νόμιμες διαδικασίες, δείχνει την ευαισθησία του στην οικονομική ανέχεια που μαστίζει την κοινωνία, προχωρώντας σε ενέργειες όπως η μη χρέωση της τηλεφωνικής κλήσης, ανταποδίδοντας έτσι την πολυετή στήριξη στον κλάδο μας.


Θέλει εξάλλου να διατρανώσει προς κάθε κατεύθυνση και σε όλους τους τόνους ότι δεν δέχεται ούτε κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα ηθικής νομιμότητας και αξιοπιστίας, καθώς επίσης και ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός του στη συνέχιση της παραπλανητικής αυτής διαφήμισης, αποκαθιστώντας την νομιμότητα και την αλήθεια.


Εκφράζουμε τέλος τις ευχαριστίες μας προς το επιβατικό κοινό της πόλης μας και όχι μόνο για την πολυετή προτίμηση και στήριξή του και το διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε σε αγαστή συνεργασία μαζί του και αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες του να αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.